VP11 er en improviseret version af festivalen som tidligere har været afholdt i 2007 og 2009. Programmet består af oplæsninger, performance, koncerter og en række debatter om æstetiske, aktivistiske og politiske emner og spor inden for samtidspoesien

Stinne Storm

Stinne Storm er uddannet arkitekt, går på Litterär Gestaltning i Göteborg og er altså digter. Hun har haft tekster optrykt i flere tidsskrifter som danske Hvedekorn og svenske Kritiker. Storms poesi har, i form og tematisk slægtskab, mere til fælles med amerikansk og kontinental samtidspoesi. I foråret 2012 debuterer hun med digtsamlingen fastland (på After Hand), som er en digtsuite i tre sektioner ordnet som ”jagtbøger”.