VP11 er en improviseret version af festivalen som tidligere har været afholdt i 2007 og 2009. Programmet består af oplæsninger, performance, koncerter og en række debatter om æstetiske, aktivistiske og politiske emner og spor inden for samtidspoesien

Carsten Juhl

Carsten Juhl er lektor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi. Han har oversat adskillige filosoffer til dansk, blandt andet Agamben, Kant, Baudrillard og Perniola. Senest har han udgivet den store tekstsamling Globalæstetisk, som er en del af hans teoretiske arbejde om hvad han kalder Den Æstetiske Fordring.