VP11 er en improviseret version af festivalen som tidligere har været afholdt i 2007 og 2009. Programmet består af oplæsninger, performance, koncerter og en række debatter om æstetiske, aktivistiske og politiske emner og spor inden for samtidspoesien

Jessie Kleemann (KN/DK)

Jessie Kleemann er født i Upernavik, Grønland, og har tidligere boet og arbejdet i Nuuk, nu bosat i København. Hun arbejder med maleri, video, performance og poesi, oftest med en før- og postkolonial tematik. Læs interview med Kleemann på Iben Mondrups blog.