VP11 er en improviseret version af festivalen som tidligere har været afholdt i 2007 og 2009. Programmet består af oplæsninger, performance, koncerter og en række debatter om æstetiske, aktivistiske og politiske emner og spor inden for samtidspoesien

Glenn Christian og Rasmus Graff

Glenn Christian er digter og har senest udgivet Det sorte ved munden. Rasmus Graff er ligeledes digter, og senest udkom Folkets Prosa. Begge er aktive i 28/6. Under Verbale Pupiller laver de en performance.